Vi är stolta över att presentera enskilt avlopp i världsklass från CONCLEAN. Något vi tror stenhårt på!

Enskilt avlopp anläggs vid fastigheter som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp. Detta kan gälla både permanentboende och fritidshus.

Ett enskilt avlopp innebär att avloppsvattnet renas inom den egna tomten, i en anläggning som fastighetsägaren själv äger och ansvarar över. Det kan också vara flera hushåll i ett område som går ihop kring en gemensam avloppsanläggning. Det finns många lösningar.
Kontakta oss så berättar vi mer.